Doskonalenie umięjętności pływackich - Kraków

Doskonalenie umiejętności pływackich dzieci, młodzieży i dorosłych

Forma zajęć, która pozwala na poszerzenie wiedzy z zakresu pływania doskonalenia technik pływania na grzbiecie, kraulem, stylu klasycznego, stylu motylkowego doskonalenie skoków na głowę. Pływanie jest bardzo proste i w dodatku jest całkowicie naturalne dla człowieka, chociaż oczywiście nasze przygotowanie ewolucyjne do niego jest umiarkowane. Korzyści płynące z częstego przebywania w wodzie są dla nas przeogromne ze względu na poprawę kondycji fizycznej, jak również eliminowanie stresu. Ważne jest jednak to, by pływać w sposób odpowiedni, co pomaga w lepszym wykorzystaniu czasu w wodzie, jak również daje większą przyjemność i jest bezpieczniejsze. Dlatego zapraszamy na nasz kurs pływania dla zaawansowanych w Krakowie.

Szkoła pływania dla zaawansowanych w Krakowie

Prowadzona przez nas szkoła pływania dla zaawansowanych w Krakowie jest miejscem, gdzie oczywiście można postawić swoje pierwsze kroki w wodzie, ale oprócz uczenia osób, które dopiero zaczynają pływać, naszym polem zainteresowania są osoby posiadające już co najmniej podstawowe kompetencje w tym zakresie. We współpracy z osobami, dla których woda nie jest już zagadką, jesteśmy w stanie przekazywać arkana bardziej złożonych technik pływackich od tych, które są nauczane w czasie pierwszych kontaktów z wodą. Jesteśmy w stanie też pomagać w szlifowaniu każdej z technik. Podobnie jak w przypadku innych sportów, pływactwo wymaga odpowiednich zdolności doświadczenia. Obie te kwestie można rozwijać samodzielnie, ale posiadanie instruktora, który wskaże popełniane błędy oraz podpowie, w jaki sposób najskuteczniej można wyzwolić się z utrwalanego do tej pory błędu. Nasza szkoła pływania to efektywniejszy sposób rozwoju umiejętności pływania.