Nieobecności i odrabianie zajęć

Nieobecności i odrabianie zajęć.

Co zrobić gdy nasze dziecko lub my sami nie możemy uczestniczyć w zajęciach pływania z powodu choroby lub zaplanowanego wyjazdu.

  1. Należy w aplikacji ActivNow zgłosić taką nieobecność conajmniej 4 godziny przed zajęciami
  2. Po zgłoszeniu nieobecności w terminie tj. na 4 godziny przed zajęciami przysługuje nam możliwość odrobienia 4 zgłoszonych nieobecności.
  3. Zapisy na odrabianie również odbywają się za pomocą ActiveNow, system pokazuje wolne miejsca we wszystkich grupach o tym samym poziomie na wszystkich obiektach na których prowadzimy lekcje
  4. Po zapisaniu na odrabianie prowadzący widzi w swoim dzienniku osobę odrabiającą, widzi również osoby które zgłosiły nieobecność.
  5. W przypadku gdy nieobecność będzie zgłoszona w czasie krótszym niż 4 godziny przed zajęciami( np dziecko ze szkoły wychodzi z gorączką) prosimy wtedy o mail lub sms aby biuro mogło odblokować taką nieobecność.
  6. Nieobecności muszą być odrobione w trakcie trwania danego semestru.

Pozostaw komentarz