WAKACYJNY KURS PŁYWANIA

WAKACYJNA NAUKA PŁYWANIA

BASEN SP 155 – koszt 192zł/ 4 ZAJĘCIA

zajęcia raz w tygodniu

BASEN EISNENBERGA – koszt 432zł / 9 ZAJĘĆ