Korty w Nowej Hucie

Formularz zgłoszeniowy - Korty w Nowej Hucie

zdjecie korty

kurs tenisa
DZIEŃGODZINAILOŚĆ GODZIN LEKCJICENA
Lekcja indywidualnaWTOREK19:00 - 20:001010x40zł*=400zł
ŚRODA19:00 - 20:00
CZWARTEK17:00 - 18:00
PIĄTEK17:00 - 21:00
LEKCJE GRUPOWEWTOREK19:00 - 20:0010Grupa 2 osobowa 10x38zł = 350zł
Grupa 3 osobowa 10x33zł = 300zł
Grupa 4 osobowa 10x28zł = 250zł
Grupa 5 - 6 osobowa 10x20zł = 200zł
ŚRODA19:00 - 20:00
CZWARTEK17:00 - 18:00
PIĄTEK17:00 - 21:00

 • cena od osoby
 • do cen z gwiazdką należy doliczyć cenę kortu!!

*opłata ze zniżką dla:

 • rodzin
 • osób uczęszczających na zajęcia dwa razy w tygodniu
REGULAMIN SZKOŁY TENISA ZIEMNEGO TEAM SPORT rozwiń »
 1. Regulamin TEAM SPORT S.C., ma na celu określenie zasad działania szkoły tenisa ziemnego. Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez TEAM SPORT.
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania:
  • regulaminu TEAM SPORT,
  • regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia,
  • zasad etyki gry w tenisa ziemnego.
 3. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy (tenisowy), dostosowany do warunków atmosferycznych.
 4. Czas trwania zajęć wynosi 1 godzinę (w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach ziemnych).
 5. Zajęcia są płatne w cyklu miesięcznym zgodnie z następującym przelicznikiem: obowiązująca stawka sezonowa za 1 godzinę, pomnożona przez ilość zajęć w miesiącu.
 6. Opłaty miesięczne należy dokonywać najpóźniej do 5 dnia danego miesiąca:
  • gotówką, bezpośrednio u instruktora prowadzącego zajęcia; instruktor zobowiązany jest wystawić pokwitowanie KP lub rachunek,
  • wpłatą/przelewem bankowym na konto organizatora.
 7. Zaplanowane zajęcia nie odbywają się, w przypadku złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających ich rozpoczęcie i przeprowadzenie.
 8. W przypadku choroby uczestnika zajęć lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, dopuszcza się możliwość uczestniczenia w zajęciach innej grupy w najbliższym dogodnym i uzgodnionym terminie.
 9. Za rzeczy uczestników zajęć, pozostawione na kortach tenisowych firma nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Uczestnicy niepełnoletni przybywają i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 11. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym www lub w innych materiałach promocyjnych – zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach, proszone są o przekazanie tej informacji instruktorowi prowadzącemu.
 12. Uczestnictwo w zajęciach równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. TEAM SPORT zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Na wniosek większości uczestników zajęć lub ich opiekunów, dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać w następnym miesiącu rozliczeniowym.