AKTYWNE WEEKENDY!

Aktywne weekendy

Team Sport przedstawiając ofertę AKTYWNYCH WEEKENDÓW chce przede wszystkim włączyć  aktywne spędzanie czasu wolnego w styl życia i mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania a przede wszystkim umiejętne łączenie zabawy z ruchem zachęci dzieci do aktywności dając jednocześnie zabawę i radość.

Chcemy nauczyć  dzieci czerpania przyjemności z aktywności ruchowej i zaszczepić  prawidłowe nawyki i postawy względem własnego ciała i zdrowia. Mamy nadzieję, że dzieci zdobędą nowe doświadczenia, z integrują się, nabiorą pewności siebie, staną się asertywne i będą umiały umiejętnie dostosować  się do zmieniających się warunków.

Postaramy się aby nasz program i atrakcyjność zajęć był dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka i jego  tempa rozwoju.

ROLKI NA WIOSNĘ

Warsztaty pływackie

Warsztaty pływackie prowadzone są w małych grupach (6-10 osób) i dzielą się na część praktyczną, a także teoretyczną. Każdy uczestnik zostaje sfilmowany pod i nad wodą dwa razy: pierwszy – w czasie pierwszego wejścia do wody, drugi – po zakończeniu szkolenia. Zajęcia praktyczne składają się z sesji pływackich podzielonych na serie kilkunastu zsynchronizowanych ćwiczeń, z których każde wprowadza fundamentalne dla danego stylu pływackiego umiejętności oraz uczy kształtowania w sobie cech dobrego pływaka.

ZDJĘCIA Z PŁYWANIA