Realizacja zajęć

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE ZAJĘCIA DLA OSÓB KTÓRE WYRAZIŁY TAKĄ CHĘĆ ZOSTANĄ PRZELANE NA KONTO BANKOWE Z KTÓREGO OTRZYMALIŚMY WPŁATĘ DO DNIA 14 CZERWCA 2020r.

W związku z epidemia i zawieszeniem przez naszą firmę wszelkich aktywności chcieliśmy przedstawić propozycje dotyczące terminu realizacji zajęć lub zwrotu poniesionych kosztów:

1. Realizacja niewykorzystanych zajęć od razu po zakończeniu kwarantanny przed rozpoczęciem wakacji lub przeniesienie zajęć na kolejny rok szkolny tj. na wrzesień*,

2. Zwrot poniesionych kosztów za nie wykorzystane zajęcia.* Prosimy o przemyślenie decyzji do czasu ogłoszenia terminu pierwszych możliwych zajęć.

*Niewykorzystane zajęcia rozumiemy jako te które zostały odwołane z powodu epidemii tj. 

– basen Comarch od 13 marca,

– basen AWF od 12 marca,

– basen KSOS od 13 marca.