Pływalnia AWF

Formularz zgłoszeniowy - Pływalnia AWF

ul. 571, al. Jana Pawła II 78 Kraków, 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/21

Konto: mBank
95 1140 2004 0000 3402 5737 1273

edycje nauki pływania w roku szkolnym 2020/21 basen awf
BASENGODZINAEDYCJA IEDYCJA I
POZOSTAŁE ZAJĘCIA DO WYKORZYSTANIA
EDYCJA II
WTOREKAWF16:3015 zajęć - 555zł
22.09 - 05.01.2021
1 ZAJĘCIA
16.02
17 zajęć - 629zł
23.02 - 22.06.21
17:15
18:00
18:45 basen rekreacyjny
CZWARTEKAWF16:3015 zajęć - 555zł
24.09 - 14.01.21
2 ZAJĘCIA
18,25.02
15 zajęć - 555zł
04.03 – 24.06.21
17:15
18:00
18:45

BASEN SPORTOWY – z homologacją Polskiego Związku Pływackiego

 • wymiary: 25m x 21m
 • 8 wydzielonych torów każdy o szerokości 2,5m
 • głębokość: 2,0m – 2,5m
 • temperatura wody: 27°-28°

BASEN REKREACYJNY – dla osób nieumiejących pływać

 • wymiary: 20m x 8,5m
 • możliwość podzielenia basenu na dwie równorzędne części
 • głębokość: 0,8m – 1,2m
 • temperatura wody: 32°-33°
Usługi dodatkowe
LEKCJA JEDNORAZOWA (W RAZIE WOLNYCH MIEJSC)45 zł
LEKCJE INDYWIDUALNE JEDNA OSOBA85 zł
KARNETY NA PŁYWANIE DOWOLNE15 zł
LEKCJE INDYWIDUALNE DWIE OSOBY130 zł
LEKCJE INDYWIDUALNE PAKIET 5 ZAJĘĆ JEDNA OSOBA350 zł
LEKCJE INDYWIDUALNE PAKIET 5 ZAJĘĆ DWIE OSOBY550 zł

INFORMUJEMY IŻ KWOTA ZE ZNIŻKĄ DOTYCZY OSÓB WYKUPUJĄCYCH DWIE EDYCJE Z GÓRY ORAZ RODZEŃSTW I WYNOSI 5%.

 • rodzin
 • osób wykupujących dwie edycje

Z wyłączeniem dni:

 • 11.11.2020 – Narodowe święto Niepodległości
 • 23.12- 03.01.21 – Zimowa przerwa świąteczna
 • 06.01 – Trzech Króli
 • 13.02 – 28.02 – Ferie zimowe
 • 01.04 – 06.04 – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 01.05 – 03.05 – Weekend majowy
 • 03.06 – 06.06 – Boże Ciało/Długi weekend
 • 25.06 – Pierwszy dzień wakacji
REGULAMIN PŁYWANIA TEAM SPORT rozwiń »
 1. Organizatorem zajęć jest TEAM SPORT S.C.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka na naukę pływania.
 3. Kursy w roku szkolnym 2019/2020 podzielone są na trzy trymestry. Opłata wnoszona jest z góry, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję.
 4. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na basenie bądź przelewem bankowym(Opłata ze zniżką pod warunkiem wpłaty całej kwoty przed pierwszymi zajęciami dla(promocje się nie łączą)
 5. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia trzech nieobecności na zajęciach w danym trymestrze (tylko w trakcie tego trymestru)pod warunkiem zgłoszenia nieobecności co najmniej dzień przed zajęciami (sms lub email).
 6. Zajęcia trwają 45 minut.
 7. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta od momentu wejściu kursanta do wody, do momentu wyjścia kursanta z wody po zakończonej lekcji.
 8. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 10. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 11. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika.
 13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora oraz ratownika.
 14. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na plaży basenowej, w szatniach w czasie prowadzenia zajęć. 
 15. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
 17. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 18. Uczestnicy zajęć, bądź ich Opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację zdjęć wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez firmę TEAM SPORT S.C. (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osób.) w celach związanych z działalnością firmy i promocji działalności prowadzonej przez firmę.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Ewentualne pytania proszę kierować do Organizatora telefonicznie lub przed zajęciami.