IMG_9247
BASEN BOHATERÓW WRZEŚNIA
Semestr wiosna/lato 2024
previous arrow
next arrow

Team Sport Competition

Team Sport Competition

 1. MIEJSCE ZAWODÓW:
  · obiekty na których prowadzimy zajęcia
 2. INFORMACJE TECHNICZNE
 • pływalnie: 25m,
 • pomiar czasu: ręczny
 1. TERMIN ZAWODÓW: 01 – 22 grudzień 2023r.
 2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Team Sport
 3. ZASADY FINANSOWANIA
 • koszty organizacyjne pokrywa organizator
 • uczestnicy kursów w semestrze jesień-zima 2023/24 nie dokonują żadnej dodatkowej opłaty
 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
 •  wszyscy uczestnicy kursów zgłoszeni są automatycznie
 •  prawo startu mają wszyscy klienci uczestniczący w kursie w semestrze jesień-zima 2023/24r
 •  uczestnicy mają prawo do jednego startu indywidualnego zgodnie ze swoją kategorią wiekową (uczestnik w trakcie zajęć przekazuje prowadzącemu w jakiej konkurencji chce mieć dokonany pomiar czasu)
 1. PROGRAM TEAM SPORT COMPETITION
 •  rywalizacja będzie częścią zajęć pływackich uczestników i nie będzie wpływała na przebieg kursu
 •  rozpoczęcie rywalizacji od 4 grudnia - zakończenie 22 grudnia
DZIECI MŁODSZE
L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE
1-2 25m st. dowolnym K/M 2016 - 2015 2014 – 2012
3-4 25m st. grzbietowym K/M 2018 - 2017 2016 - 2015 2014 - 2012
5-6 25m st. klasycznym K/M 2016 - 2015 2014 - 2012
7-8 25m z przyborem K/M 2018 i młodsi(dozwolony start z opiekunem) 2017 –2016
DZIECI STARSZE + DOROŚLI
L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE
10-11 50m st. dowolnym K/M 2011 - 2009 2008 - 2004 dorośli
12-13 50m st. grzbietowym K/M 2011 - 2009 2008 - 2004 dorośli
14-15 50m st. klasycznym K/M 2011 - 2009 2008 - 2004 dorośli
16-17 50m st. motylkowym K/M 2011 - 2009 2008 - 2004 dorośli
 1. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
 • Każdy z uczestników kursu jest automatycznie zgłoszony do udziału w rywalizacji
 • Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO, w szczególności publikowanie wyników, robienie zdjęć podczas zawodów i publikowanie ich na stronach www oraz w mediach, w celach promocji
 1. REGULAMIN ZAWODÓW
 •  zawody przeprowadzane są w trakcie trwania lekcji każdego uczestnika tworząc jej integralną część
 •  o przydziale do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia a nie data urodzenia
 •  start do konkurencji w stylu motylkowym, klasycznym oraz dowolnym może odbywać się zarówno ze słupka/murka jaki z wody, start do stylu grzbietowego oraz konkurencji zabawowej odbywa się z wody.
 •  dzieci pływające na basenie rekreacyjnym AWF, Eisenberga oraz SP 155 będą mieli do pokonania dwie długości basenu rekreacyjnego
 1. NAGRODY
 • za miejsca I – III medale i dyplomy w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział
 • wyniki oraz dekoracje odbędą się w styczniu 2024r.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • informacje o zawodach, a także wyniki będą dostępne na stronie: teamsport.krakow.pl
 • w przypadku braku zgody na udział w rywalizacji prosimy o informację mailową w tej sprawie na adres: biuro@teamsport.krakow.pl
 • udział w zawodach równoznaczny jest z akceptacją postanowień́ niniejszego Regulaminu
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywania zawodów oraz do zmiany formuły i odwołania zawodów
 • Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność́ i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach pływackich wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń́ ciała i urazów fizycznych
 1. CEL
 • upowszechnianie pływania jako wszechstronnej formy ruchu
 • promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 1. KONTAKT
 • Team Sport Filip Mendyk, mail: biuro@teamsport.krakow.pl
Team Sport Competition

BASENY NA KTÓRYCH UCZYMY

RODZAJE GRUP PŁYWACKICH