Umiem pływać

Formularz zgłoszeniowy - Umiem pływać

ROZPOCZYNAMY ZAPISY NA ZAJĘCIA Z PROGRAMU „UMIEM PŁYWAĆ” EDYCJA LATO 219

START PROGRAMU

 OD 01 LIPCA 2019

 

TERMINY NA KTÓRE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA:

PONIEDZIAŁEK do CZWARTEK(basen COMARCH) 01 lipiec – 14 lipiec – zajęcia cztery razy w tygodniu
 • 17:00 – 17:45 grupa doskonaląca pływanie(tor środkowy) 8 wolnych miejsc
 • 17:00 – 17:45 grupa od podstaw 8 wolnych miejsc
 • 17:45 – 18:30 grupa doskonaląca pływanie(tor środkowy) 8 wolnych miejsc 
 • 17:45 – 18:30 grupa od podstaw 8 wolnych miejsc 
 • 18:30 – 19:15 grupa doskonaląca pływanie(tor środkowy) 8 wolnych miejsc 
 • 18:30 – 19:15 grupa od podstaw 8 wolnych miejsc
 • 19:15 – 20:00 grupa doskonaląca pływanie(tor środkowy) 8 wolnych miejsc
 • 19:15 – 20:00 grupa od podstaw 8 wolnych miejsc

Z wyłączeniem dni:

Założenia programowe projektu „Umiem pływać”

 

Projekt powszechnej darmowej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.W ramach zajęć dzieci są ubezpieczone.

Wymagania:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • zebranie wymaganej liczby dzieci na wybrany termin,
 • regularne uczestnictwo w zajęciach,
 • posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej podczas każdych zajęć,
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania,
 • każde dziecko może wziąć udział w programie jednorazowo.

Główne cele projektu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Sprawy organizacyjne:

 • rodzice przywożą dzieci na własny koszt oraz opłacają parking,
 • rodzic wprowadza przebrane dziecko przez szatnie basenową na halę pływalni i wraca do holu głównego,
 • po zajęciach rodzice odbierają dzieci z szatni basenowej,
 • każde dziecko powinno posiadać strój pływacki(najlepiej jednoczęściowy) przylegający do ciała, czepek, klapki, ręcznik, okularki(opcjonalnie).
 • każde dziecko chodzi na zajęcia dwa razy w tygodniu w zależności od wybranej opcji poniedziałek /sroda lub wtorek/czwartek.
 • decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.