Umiem pływać

Formularz zgłoszeniowy - Umiem pływać

ROZPOCZYNAMY ZAPISY NA ZAJĘCIA Z PROGRAMU „UMIEM PŁYWAĆ”

START PROGRAMU PRZESUNIĘTY  OD 23 PAŹDZIERNIKA 2018

 

TERMINY NA KTÓRE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA:

WTOREK(basen AWF)
 • 16:30 – 17:15 grupa doskonaląca pływanie 8 wolnych miejsc
 • 16:30 – 17:15 grupa od podstaw 8 wolnych miejsc
 • 17:15 – 18:00 grupa doskonaląca pływanie 5 wolnych miejsc
 • 17:15 – 18:00 grupa od podstaw 6 wolnych miejsc
 • 18:45 – 19:30 grupa doskonaląca pływanie 7 wolnych miejsc
 • 18:45 – 19:30 grupa od podstaw 3 wolnych miejsc
CZWARTEK(basen AWF)
 • 16:30 – 17:15 grupa doskonaląca pływanie 8 wolnych miejsc
 • 16:30 – 17:15 grupa od podstaw 8 wolnych miejsc
 • 17:15 – 18:00 grupa doskonaląca pływanie 7 wolnych miejsc
 • 17:15 – 18:00 grupa od podstaw 7 wolnych miejsc
 • 18:00 – 18:45 grupa doskonaląca pływanie brak miejsc
 • 18:00 – 18:45 grupa od podstaw brak miejsc
 • 18:45 – 19:30 grupa doskonaląca pływanie 5 wolnych miejsc
 • 18:45 – 19:30 grupa od podstaw 7 wolnych miejsc
 • 19:30 – 20:15 grupa doskonalaca pływanie 7 wolnych miejsc
 • 19:30 – 20:15 grupa od podstaw 7 wolnych miejsc
SOBOTA(basen Fr. Nullo)
 • 13:10 – 13:55 grupa doskonaląca pływanie( grzbiet, kraul) 4 wolne miejsca
 • 13:55 – 14:40 grupa doskonaląca pływanie(grzbiet, kraul, klasyk) 4 wolne miejsca
 • 13:55 – 14:40 grupa od podstaw 7 wolnych miejsc
 • 14:40 – 15:25 grupa doskonaląca pływanie(grzbiet, kraul) 4 wolne miejsca
 • 14:40 – 15:25 grupa od podstaw 6 wolnych miejsc

Harmonogram zajęć

Basen AWF Kraków Al. Jana Pawła II 78(wjazd od ul. Nowohuckiej)

Kurs nauki i doskonalenia pływania
dzieńgodzina zajęćedycja nauki pływaniaRodzaj grupy
WTOREK16:30 - 17:15 Doskonalenie i podstawy
17:15 - 18:00 Doskonalenie i podstawy
18:45 - 19:30 Doskonalenie i podstawy
do 21.12.18

doskonalenie/nauka od podstaw
CZWARTEK16:30 - 17:15 Doskonalenie i podstawy
17:15 - 18:00 Doskonalenie i podstawy
18:00 - 18:45 Doskonalenie i podstawy
18:45 - 19:30 Doskonalenie i podstawy
19:30 - 20:15 Doskonalenie i podstawy
do 21.12.18
doskonalenie/nauka od podstaw

Basen KSOS ul. Fr. Nullo 23

Kurs nauki i doskonalenia pływania
dzieńgodzina zajęćedycja nauki pływaniaRodzaj grupy
SOBOTA13:10 - 13:55 doskonalenie/podstawy
13:55 - 14:40doskonalenie/podstawy
14:40 - 15:25 doskonalenie/podstawy
do 16.12.18

podstawy/doskonalenie

Założenia programowe projektu „Umiem pływać”

 

Projekt powszechnej darmowej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.W ramach zajęć dzieci są ubezpieczone.

Wymagania:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • zebranie 15 dzieci na wybrany termin,
 • regularne uczestnictwo w zajęciach,
 • posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej podczas każdych zajęć,
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania,
 • każde dziecko może wziąć udział w programie jednorazowo.

Główne cele projektu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Sprawy organizacyjne:

 • rodzice przywożą dzieci na własny koszt oraz opłacają parking,
 • rodzic wprowadza przebrane dziecko przez szatnie basenową na halę pływalni i wraca do holu głównego,
 • po zajęciach rodzice odbierają dzieci z szatni basenowej,
 • każde dziecko powinno posiadać strój pływacki(najlepiej jednoczęściowy) przylegający do ciała, czepek, klapki, ręcznik, okularki(opcjonalnie).

 

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.