Umiem pływać

Formularz zgłoszeniowy - Umiem pływać

W dniach 30 kwiecień do 3 maja włącznie zajęcia nie odbywają się.

INFORMUJEMY IŻ LISTA NA ZAJĘCIA SOBOTNIE ZOSTAŁA JUŻ ZAMKNIĘTA ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA POZOSTAŁE TERMINY.

TERMINY NA KTÓRE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA:

Poniedziałek godzin 16:30 – 17:15 grupa doskonalaca pływanie 12 wolnych miejsc – basen AWF
Poniedziałek godzina 17:15 – 18:00 grupa doskonaląca pływanie brak wolnych miejsc wolne miejsce – basen AWF
Wtorek godzin 16:30 – 17:15 grupa doskonaląca pływanie 9 wolnych miejsc – basen AWF
Wtorek godzina 17:15 – 18:00 grupa początkująca pływanie 6 wolnych miejsc – basen AWF
Wtorek godzina 18:00 – 18:45 grupa początkująca pływanie brak wolnych miejsc – basen AWF
Czwartek godzin 16:30 – 17:15 grupa doskonaląca pływanie 6 wolnych miejsc – basen AWF
Czwartek godzin 16:30 – 17:15 grupa początkująca pływanie 5 wolnych miejsc – basen AWF
Czwartek godzina 17:15 – 18:00 grupa doskonaląca pływanie 7 wolnych miejsc – basen AWF
Czwartek godzina 18:00 – 18:45 grupa początkująca pływanie 5 wolnych miejsc – basen AWF

Harmonogram zajęć

Basen AWF Kraków Al. Jana Pawła II 78(wjazd od ul. Nowohuckiej)

Kurs nauki i doskonalenia pływania
dzieńgodzina zajęćedycja nauki pływaniaRodzaj grupy
PONIEDZIAŁEK16:30 - 17:15 Doskonalenie
17:15 - 18:00 Doskonalenie
do 22.06.18

doskonalenie
WTOREK16:30 - 17:15 Doskonalenie
17:15 - 18:00 Podstawy
18:00-18:45 Podstawy
do 22.06.18
doskonalenie/ nauka od podstaw
CZWARTEK16:30 - 17:15 Podstawy i Doskonalenie
17:15 - 18:00 Doskonalenie
18:00-18:45 Podstawy
do22.06.18
doskonalenie/nauka od podstaw

Basen KSOS ul. Fr. Nullo 23

Kurs nauki i doskonalenia pływania
dzieńgodzina zajęćedycja nauki pływaniaRodzaj grupy
SOBOTA13:10 - 13:55 BRAK MIEJSC
14:40 - 15:25 BRAK MIEJSC
do 22.06.18

podstawy/doskonalenie

Założenia programowe projektu „Umiem pływać”

 

Projekt powszechnej darmowej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.W ramach zajęć dzieci są ubezpieczone.

Wymagania:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • zebranie 15 dzieci na wybrany termin,
 • regularne uczestnictwo w zajęciach,
 • posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej podczas każdych zajęć,
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania.

Główne cele projektu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Sprawy organizacyjne:

 • rodzice przywożą dzieci na własny koszt oraz opłacają parking,
 • rodzic wprowadza przebrane dziecko przez szatnie basenową na halę pływalni i wraca do holu głównego,
 • po zajęciach rodzice odbierają dzieci z szatni basenowej,
 • każde dziecko powinno posiadać strój pływacki(najlepiej jednoczęściowy) przylegający do ciała, czepek, klapki, ręcznik, okularki(opcjonalnie).

 

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.