Umiem pływać

Formularz zgłoszeniowy - Umiem pływać

ROZPOCZYNAMY ZAPISY NA ZAJĘCIA Z PROGRAMU „UMIEM PŁYWAĆ”

START PROGRAMU

 OD 01 kwietnia 2019

 

TERMINY NA KTÓRE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA:

WTOREK(basen AWF) 02 kwietnia – 18 czerwiec
 • 16:30 – 17:15 grupa doskonaląca pływanie(tor środkowy) 1 wolne miejsce
 • 16:30 – 17:15 grupa od podstaw 1 wolne miejsce 
 • 17:15 – 18:00 grupa doskonaląca pływanie(tor środkowy) 2 wolne miejsca 
 • 17:15 – 18:00 grupa od podstaw 1 wolne miejsce
 • 18:45 – 19:30 grupa doskonaląca pływanie(tor środkowy) 5 wolnych miejsc BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • 18:45 – 19:30 grupa od podstaw 4 wolne miejsca BRAK WOLNYCH MIEJSC
CZWARTEK(basen AWF) 04 kwiecień – 13 czerwiec
 • 16:30 – 17:15 grupa doskonaląca pływanie(tor środkowy) 4 wolne miejsca
 • 16:30 – 17:15 grupa od podstaw 1 wolne miejsce BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • 17:15 – 18:00 grupa doskonaląca pływanie(tor środkowy) 3 wolne miejsca
 • 17:15 – 18:00 grupa od podstaw 1 wolne miejsce
 • 18:00 – 18:45 grupa doskonaląca pływanie(tor środkowy) 3 wolne miejsca BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • 18:00 – 18:45 grupa od podstaw 4  wolnych miejsc BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • 18:45 – 19:30 grupa doskonaląca pływanie(tor środkowy) 1 wolne miejsce BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • 18:45 – 19:30 grupa od podstaw 1 wolne miejsce
 • 19:30 – 20:15 grupa doskonaląca pływanie(tor środkowy) 2 wolne miejsca
 • 19:30 – 20:15 grupa od podstaw 1 wolne miejsca BRAK WOLNYCH MIEJSC
SOBOTA(basen Fr. Nullo) 06 kwiecień – 25 maj
 • 13:10 – 13:55 grupa od podstaw 3 wolne miejsca BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • 13:10 – 13:55 grupa doskonaląca pływanie(grzbiet, kraul, klasyk) 1 wolne miejsca BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • 13:55 – 14:40 grupa doskonaląca pływanie(grzbiet, kraul, klasyk) 3 wolne miejsca BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • 13:55 – 14:40 grupa od podstaw 1 wolne miejsce BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • 14:40 – 15:25 grupa doskonaląca pływanie(grzbiet, kraul) 3 wolne miejsca
 • 14:40 – 15:25 grupa od podstaw 2 wolne miejsca BRAK WOLNYCH MIEJSC

Z wyłączeniem dni:

 • 18.04 – 23.04(włącznie) – Święta Wielkanocne
 • 01.05 – 03.05(włącznie) – Weekend majowy
 • 20.06.2019 – Boże ciało
 • 26.05.2019 zakończenie zajęć trymestru letniego basen Fr. Nullo
 • 22.06.2019 zakończenie zajęć trymestru letniego basen AWF

Założenia programowe projektu „Umiem pływać”

 

Projekt powszechnej darmowej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.W ramach zajęć dzieci są ubezpieczone.

Wymagania:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • zebranie wymaganej liczby dzieci na wybrany termin,
 • regularne uczestnictwo w zajęciach,
 • posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej podczas każdych zajęć,
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania,
 • każde dziecko może wziąć udział w programie jednorazowo.

Główne cele projektu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Sprawy organizacyjne:

 • rodzice przywożą dzieci na własny koszt oraz opłacają parking,
 • rodzic wprowadza przebrane dziecko przez szatnie basenową na halę pływalni i wraca do holu głównego,
 • po zajęciach rodzice odbierają dzieci z szatni basenowej,
 • każde dziecko powinno posiadać strój pływacki(najlepiej jednoczęściowy) przylegający do ciała, czepek, klapki, ręcznik, okularki(opcjonalnie).
 • decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.